PERLESENAN, FRANCAIS & GABUNGAN

VISION ENTERPRENEURSHIP PROGRAMME (VEP)

Apa itu VEP ?

• Kami menjual kepada anda perniagaan kami yang telah stabil.

• Disaat anda memulakan perniagaan, anda sudah membuat untung.

• Ini adalah perniagaan tanpa sebarang kerumitan.

What is Licensing?

• Perlesenan adalah satu kaedah pajakan harta yang dilindungi secara sah( seperti tanda dagang, atau berhak cipta nama, logo, karekter, frasa atau reka bentuk) kepada pihak yang bekerjasama dengan produk, servis atau promosi.
• Ia adalah berdasarkan persetujuan kontrak di antara pemilih harta (atau agen) yang dikenali sebagai pemberi lesen; dan penerima lesen – iaitu pengilang atau peruncit. Ia memberi kebenaran kepada penerima lesen untuk menggunakan harta subjek yang tertakluk kepada terma dan syarat yang specific, dimana ia mungkin merangkumi tujuan penggunaan, wilayah yang telah ditetapkan serta masa yang telah ditetapkan. Untuk pertukaran di atas penggunaan ini, pemberi lesen mempunyai hak untuk menerima saraan kewangan – secara normalnya dalam bentuk yuran jaminan dan / atau royalti bagi peratusan dari jualan.